Projekt z naslovom Mladinska šola računalništva za učence in dijake šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji je nastal v okviru že obstoječega sodelovanja Zadružnega centra in Zavoda za računalniško izobraževanje iz Ljubljane.

Ideja za predstavitev projekta je plod dvo-letnega sodelovanja na področju izvedbe tečajev programiranja v slovenskem jeziku za učence in dijake, ki obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom. K razvoju partnerstva in ideje je botroval zlasti dober odziv skupnosti na ponudbo tečajev in posledično tudi vedno večjih zahtev za doseganje ravni kakovosti. Zadružni center upravlja administrativno delo za izvedbo tečajev, poskrbi za promocijo, vodi evidence vpisov in tesno sodeluje ter se koordinira z Zavodom za računalniško izobraževanje.

Zadružni center tesno sodeluje z Dijaškim domom Srečko Kosovel iz Trsta, ki nudi usluge pošolskega pouka v slovenskem jeziku za učence, ki obiskujejo osnovno, nižjo srednjo in višjo srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom. Učencem in dijakom, ki Dijaški dom obiskujejo, Zadružni center nudi podporo pri pouku programiranja, bodisi tehnično, kakor tudi pedagoško. Pouk praviloma poteka enkrat tedensko na daljavo, izvajalec računalniškega izobraževanja je Zavod za računalniško izobraževanje iz Ljubljane, podporno vlogo ima Zadružni center. Tisti učenci, ki ne obiskujejo Dijaškega doma, se povežejo na pouk od doma.

Pri projektu sodelujejo tudi:

  • Slovenski dijaški dom Srečko Kosovel
  • Večstopenjska šola V. Bartol
  • Večstopenjska šola J. Pangerca
  • Slovensko kulturno društvo Slavko Škamperle
  • Slovensko kulturno društvo Lonjer - Katinara
  • Slovensko kulturno društvo Barkovlje
  • Društvo Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga

Dežela Furlanija Julijska krajina, finančna podpora po 9. odst. 18. čl. DZ 26/2007

Letak vpisnica