Zadružni center je član:

  • Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), samostojne in nadstrankarske organizacije, ki je bila ustanovljena v Trstu leta 1954 in je od vsega začetka odprta do vseh komponent slovenske narodne skupnosti v Italiji. Glavni cilj zveze je zaščita pravic in interesov slovenske narodne skupnosti in njenih pripadnikov na vseh področjih družbenega udejstvovanja kot tudi spodbujanje vrednot in načel sožitja in vzajemnega spoznavanja ljudi na meji. Zveza združuje, podpira in usklajuje dejavnosti številnih društev, organizacij in ustanov
  • Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ), ki od leta 1946 povezuje in zastopa slovenske podjetnike in samostojne poklice v Italiji. Združenje si že več kot pol stoletja prizadeva za razvoj krajevnega gospodarstva in za zaščito interesov včlanjenih podjetij različnih sektorjev s posredovanjem zahtev podjetništva pri vseh pristojnih organih.