SLOVENSKO-ITALIJANSKO ZAVEZNIŠTVO ZA ČEZMEJNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Akronim: CB_WBL

Javni razpis za standardne projekte št. 04/2016, Os 4 – Naložbena prioriteta 11 CTE

Partnerji:

1. Zadružni center za socialno dejavnost - Centro cooperativo di attività sociali, Trst (vodilni partner)
2. Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana
3. Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
4. Šolski center Nova Gorica, Nova Gorica
5. Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino, Trst
6. ECIPA SOCIETA' CONSORTILE a R.L., Benetke

Vsebina

Prva faza (od 1. novembra 2017 do 31. marca 2018)

a) Čezmejni protokol sklenjen med pristojnimi institucijami za poklicno in strokovno izobraževanje območja in predstavniki gospodarstva, ki bo umestil institucionalno omizje za soočenje ponudnikov javnih storitev izobraževanja, podjetji in institucij na temo čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom
b) Delavnice »Razvoj sodelovalnih zmogljivosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju«, ki so namnjene oblikovalcem politik, vodjem v javnih institucijah poklicnega in strokovnega izobraževanja ter predstavnikom gospodarstva

Druga faza (od 1. aprila do 31. decembra 2018)

a) Delovni skupini ekspertov s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter  strokovnjakov za mednarodno mobilnost bosta izdelali primerjalnih analizi, nakar bo mešana skupina, v katero bodo povabljeni tudi odgovorni za človeške vire v podjetjih, izdelala rešitve in orodja za čezmejno praktično usposabljanje z delom (glej spodnjo točko b)
b) Rešitve za izvedbo kurikularnega praktičnega usposabljanja pri podjetjih čez mejo; podporna orodja za pripravo, izvedbo, evalvacijo čezmejnih učnih mobilnosti; inovativen model praktičnega usposabljanja z delom zasnovan po meri slovensko-italijanskega območja, željá digitalnih generacij ter potreb malih in srednje velikih podjetji (rekrutiranje talentov)
c) Digitalna odprta platforma z naborom spletnih dvojezičnih (slovensko-italijanskih) orodij bo dostopna z uporabniškimi profili podjetje, šola, dijak
d) Skupni programi usposabljanja »Čezmejno praktično usposabljanje z delom«, ki so namenjeni organizatorjem mednarodnih učnih mobilnostri v šolah, podjetnikom, malim podjetnikom in odvisnim delavcem, ki so mentorji dijakom v podjetjih

Follow-up (od 1. januarja do 31. marca 2019)

a) Kontaktni seminarji za širitev nabora orodij in skupnih rešitev med potencialne uporabnike