V letu 2012 je Zadružni center sodeloval v procesu participiranega načrtovanja socialih storitev, za katerega je dala pobudo Občina Trst.

Zadružni center je 3. aprila 2013 podpisal programski sporazum za izvajanje ciljev Območnega načrtovanja 2013-2015.

Udeležen je v teh dejavnostih

  • v ustanovitvi delovne skupine za vključevanje ranljivih skupin v delovna okolja (deželni cilj št. 8.1)
  • v izvajanju deželnega cilja št. 7.1 – Razvoj politike oskrbe na domu, kjer gre za razširitev ponudbe in palete storitev z inovativnimi poskusnimi rešitvami