Za mednarodno svetovanje

Projekt sodi v Ključni ukrep 1 – Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih Evropsekga programa Erasmus+ in je financiran v okviru razpisa za leto 2015.

Vzvod projektu je dalo pomanjkanje priložnosti za vseživljenjsko učenje za slovenske govorce v deželi Furlaniji Julijski krajini.

Smoter konzorcija, katerega pobudnik je Zadružni center, člana pa krožek KRUT in Slovenski dijaški dom Srečko Kosovel, vsi iz Trsta, je ponuditi novo storitev svetovanja na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije v mednarodnem kontekstu Severno Jadranskega prostora skupno s sprotnim nastavljanjem kataloga učnih priložnosti za slovenske govorce v Italiji v sodelovanju s ponudniki storitev izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Evropski razvojni načrt konzorcija predvideva usposabljanje osebja na dveh tedenskih študijskih obiskih v organizaciji partnerskih organizacij v Sloveniji: Andragoškim centrom Republike Slovenije in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. Prvo usposabljanje je funkcionalno pridobitvi znanja in kompetenc potrebnih za odprtje informativno-svetovalnega okenca v Trstu s področja vseživljenjskega učenja za potrebe slovensko govorečega odraslega prebivalstva, drugo pa razširitvi storitev istega okenca na storitve značilne za lifelong career centre.

Kot rezultat mobilnosti si nadejamo povečane sposobnosti zaposlenih v mednarodnem okolju, modernizacijo in organizacijsko rast sodelujočih organizacij ter načrtovanje novih storitev.

 

Erasmus +