PROJEKT: New era WBL: personalised approach through structured digitalisation PROcess

AKRONIM: WBL PRO 2.0

OBDOBJE TRAJANJA PROJEKTA: od 01/01/2022 do 31/12/2023

Vrednost projekta: 296.173,00 €

Projektu so dodeljena evropska nepovratna sredstva ključnega ukrepa 2 – partnerstva za sodelovanje - področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (VET) programa Erasmus+, razpisana za leto 2021 (EAC/A01/2021)

Projektni partnerji:

  NAZIV DRŽAVA
Vodilni partner ZADRUŽNI CENTER ZA SOCIALNO DEJAVNOST - SOCIALNA ZADRUGA - CENTRO COOPERATIVO DI ATTIVITA' SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ITALIJA
Projektni partner 1 ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA SLOVENIJA
Projektni partner 2 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE SLOVENIJA
Projektni partner 3 BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI TECHNIKUM MADŽARSKA
Projektni partner 4 CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CIFP SAN JORGE ŠPANIJA
Projektni partner 5 AUXILIUM PRO REGIONIBUS EUROPAE IN REBUS CULTURALIBUS AVSTRIJA
Projektni partner 6 MEATH COMMUNITY RURAL AND SOCIAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP LIMITED IRSKA
Projektni partner 7 POLITEHNICKA SKOLA SUBOTICA SRBIJA
Projektni partner 8 CIVIFORM ITALIJA
Projektni partner 9 INTERCOM SOLUTIONS SRL ITALIJA

Ideja za projekt temelji na opažanjih in analizah znotraj že izvedenih projektov ter strategijah in analizah na ravni EU. Še pred pojavom pandemije covid-19, se je kot logičen korak proti modernizaciji dejavnosti razkrila potreba po nadgrajenem, personaliziranem pristopu za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom ali PUD (angleško: Work Based Learning - WBL) in poenostavitvijo le-tega z inovativno uporabo digitalizacije. Ta potreba postaja vse bolj očitna in bistvena za soočanje z današnjimi izzivi, saj verjamemo, da so inovacije najboljši način za upravljanje procesa praktičnega usposabljanja nove dobe.

Projekt se osredotoča na razvoj in izgradnjo digitalne platforme, na promocijo inovativnih pristopov k praktičnem usposabljanju, vključevanje in upoštevanje potreb vseh ključnih akterjev vključenih v proces PUD (dijaki poklicnih in strokovnih šol, šole in podjetja), uporabo digitalnih tehnologij za pedagoške, administrativne, tehnične in organizacijske aspekte, dostopnost informacij, omogočanje učnih priložnosti, razvoj veščin in prepoznavanje učnih rezultatov.

STRATEŠKI CILJ: Ključnim akterjem, vključenim v proces PUD, zagotoviti inovativna spletna orodja, vire in metodologije za učinkovito vzpostavitev v nadnacionalnem kontekstu sodelovanja med šolami in podjetji ter medgeneracijskega vzajemnega učenja med učitelji/tutorji in učenci.

OPERATIVNI CILJI:

  1. Podpora učiteljem poklicnih in strokovnih šol ter tutorjem v podjetjih pri vodenju skupnega procesa PUD, začenši z njihovim aktivnim sodelovanjem pri razvoju digitalnih spletnih rešitev.
  2. Razviti in uporabljati visokokakovostne digitalne vsebine za olajšanje procesa PUD v korist vseh vpletenih uporabnikov (dijaki in učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja, tutorji v podjetjih), zlasti tako, da jih približa generacijam digitalnih domorodcev.
  3. Predlagati oblike skupnega, inovativnega in sodelovalnega medgeneracijskega usposabljanja.

Za doseganje ciljev in uspešno izvedbo projektnih aktivnosti strateško partnerstvo sestavlja 10 partnerjev iz področja poklicenga in strokovnega izobraževanja ter s področja gospodarstva. K strateškemu partnerstvu je pristopilo tudi 14 pridruženih partnerjev.

Projekt je zasnovan v postopnem razvoju ter vključevanju ciljnih skupin, kot so dijaki in učitelji, podjetja, tutorji, ki so del mreže šol poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prvi korak in aktivnost (WBL DIGITAL APPROACH) je namenjen raziskovanju ciljnih uporabnikov z uporabo metodologije pristopa Design Thinking za razvoj digitalne platforme. Platforma bo sestavljena iz novega pristopa k procesu PUD, ki bo uvedel digitalizacijo podpornih nalog znotraj PUD-a.

Naslednja aktivnost v spektru razvoja digitalne platforme je TUTORIALS THROUGH CBL APPROACH, kjer se bo razvijalo usposabljanje tutorjev in učiteljev, da bodo sposobni razvijati video materiale in podcaste, ki so dovolj privlačni za dijake poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V okviru dogodkov je načrtovanih sedem seminarjev za podjetja, sedem seminarjev za šole ter zaključni dogodek. Seminarji bodo potekali v Italiji, Sloveniji, na Madžarskem, v Španiji, Avstriji, na Irskem in v Srbiji. Glavni cilji je dvig nivoja ozaveščenosti med podjetji in šolami o digitalni platformi, vpliv in usmerjanje praks lokalnih deležnikov, razširjanje rezultatov projekta in spodbujanje delodajalcev, da zagotovijo PUD, uporaba digitalne platforme.

Platforma bo zagotovila nov pristop k procesu PUD, ki bo uvedel digitalizacijo podpornih nalog znotraj PUD-a. Z obsežnimi diseminacijskimi aktivnostmi in uspešnim vključevanjem ciljnih skupin, ter zainteresiranih strani, bo projekt dosegel pričakovane rezultate in učinke. Dolgoročna načrtovana korist je povečati zanimanje končnih uporabnikov z zagotavljanjem dobre uporabniške izkušnje (digitalna platforma), ohranjanjem trajne mreže sodelovanja deležnikov in zagotavljanjem dodatnih priložnosti za usposabljanje ključnih akterjev. Projekt ima velik potencial prenosljivosti v vse države EU, tako za odrasle učeče se, za zaposlitev v lastnih državah, kot tudi za mobilnosti Erasmus in druge dele učnega načrta, ki niso del procesa PUD, kot je na primer neformalno učenje.