Z uvodnim sestankom smo marca začeli izvajati projekt ECNEETs, ki se posveča mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET-i), njihovi vključitvi v družbo in prehodu na trg dela. Konkretni cilji vključujejo razvoj inovativne metodologije, ki bodo NEET-e opremile s podjetinškimi veščinami in boljšim razumevanje lastnega potenciala. Ključni del procesa bo dogodek „Podjetniški izziv za NEET-e“, ki ga bo organizira vsaka partnerska...
In occasione della conclusione del progetto Erasmus+ WBL PRO 2.0, siete cordialmente invitati alla conferenza transfrontaliera POTENZIARE IL FUTURO: SVILUPPO DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO L’APPRENDIMENTO BASATO SUL LAVORO, INNOVAZIONE DIGITALE E COLLABORAZIONE SCUOLA-AZIENDE,   che si terrà il 15 dicembre 2023, dalle 10.00 alle 14.00, presso il Narodni dom di Trieste (Via Fabio Filzi, 14 - 34132 Trieste, Italia). Maggiori informazioni sull'evento nell'allegato...
Ob zaključku Erasmus+ projekta WBL PRO 2.0 vas vabimo na čezmejni posvet PODPRIMO PRIHODNOST: SPODBUJANJE RAZVOJA SPRETNOSTI S PRAKTIČNIM USPOSABLJANJEM Z DELOM, DIGITALNIMI INOVACIJAMI TER POVEZOVANJE ŠOL IN PODJETIJ, ki bo 15. decembra 2023, od 10. do 14. ure, v Narodnem domu v Trstu (Ulica Fabio Filzi, 14, 34132 Trst, Italija). Ob koncu srečanja sledi mreženje ob kosilu. Dogodek je brezplačen, obvezna pa je predhodna prijava zaradi...