Na enem mestu povezuje vse, ki so udeleženi v praktičnem usposabljanju torej dijake, delodajalce in koordinatorje mobilnosti! V sklopu projekta CB_WBL (Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom), sofinanciranega v programu sodelovanja Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, je v zadnjih letih potekalo več aktivnosti z namenom okrepitve čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom.  Za zaključek je projektni team lansiral enotno orodje, digitalno...
Ob koncu julija 2019 se je uspešno zaključil projekt CB_WBL – Slovensko-italijansko zavezništvo za praktično usposabljanje z delom. Namen projekta, sofinanciranega v okviru Programa sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020, je bil okrepiti sodelovanje med ponudniki javnih storitev izobraževanja in podjetji programskega območja v praktičnem usposabljanju z delom s pomočjo inovativnih postopkov in enotnih standardov za izvedbo čezmejnih mobilnosti. Šesterico partnerjev...
Povečanje čezmejne mobilnosti dijakov z obeh strani meje ter sočasno italijansko-slovensko sodelovanje podjetij in šol je vodilo projekta CB_WBL, odobrenega znotraj programa sodelovanja Interreg V-A ITA-SLO 2014-2020. V pritličju Medpodjetniškega izobraževalnega centra na Cankarjevi 8a v Novi Gorici, se je v četrtek 6.6.2019 odvil kontaktni seminar, ki je na enem mestu povezal vse, ki so del procesa praktičnega usposabljanja, torej dijake, delodajalce in koordinatorje...