Nadaljuje se pobuda "Klic v stiski", ki se je porodila spomladi pod okriljem Slovenske kulturno gospodarske zveze in v sodelovanju s krožkom KRUT, Skladom Mitja Čuk, našo socialno zadrugo ter društvoma slovenskih upokojencev iz Trsta in Gorice. Na razpolago so telefonski kontakti za strokovno pomoč v stiski, za psihološki posvet, pa tudi za razna vprašanja, misli in proste klepete. V sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico bo ponovno stekla...
V ponedeljek 22. junija je na dvorišču dijaškega doma v Trstu potekal redni občni zbor Zadružnega centra za socialno dejavnost. Ob  lepem številu prisotnih so člani odobrili bilanco poslovne dobe 2019 in izvolili za nov triletni mandat petčlanski upravni odbor, v katerem je dolgoletno odbornico Dolores Ferluga zamenjala Mirna Viola. Med novostmi minule poslovne dobe je poročilo uravnega odbora kot tudi razprava članov podčrtala poseben pomen naložbe v...
Na enem mestu povezuje vse, ki so udeleženi v praktičnem usposabljanju torej dijake, delodajalce in koordinatorje mobilnosti! V sklopu projekta CB_WBL (Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom), sofinanciranega v programu sodelovanja Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, je v zadnjih letih potekalo več aktivnosti z namenom okrepitve čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom.  Za zaključek je projektni team lansiral enotno orodje, digitalno...