V ponedeljek 22. junija je na dvorišču dijaškega doma v Trstu potekal redni občni zbor Zadružnega centra za socialno dejavnost. Ob  lepem številu prisotnih so člani odobrili bilanco poslovne dobe 2019 in izvolili za nov triletni mandat petčlanski upravni odbor, v katerem je dolgoletno odbornico Dolores Ferluga zamenjala Mirna Viola. Med novostmi minule poslovne dobe je poročilo uravnega odbora kot tudi razprava članov podčrtala poseben pomen naložbe v...
Na enem mestu povezuje vse, ki so udeleženi v praktičnem usposabljanju torej dijake, delodajalce in koordinatorje mobilnosti! V sklopu projekta CB_WBL (Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom), sofinanciranega v programu sodelovanja Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, je v zadnjih letih potekalo več aktivnosti z namenom okrepitve čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom.  Za zaključek je projektni team lansiral enotno orodje, digitalno...
Ob koncu julija 2019 se je uspešno zaključil projekt CB_WBL – Slovensko-italijansko zavezništvo za praktično usposabljanje z delom. Namen projekta, sofinanciranega v okviru Programa sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020, je bil okrepiti sodelovanje med ponudniki javnih storitev izobraževanja in podjetji programskega območja v praktičnem usposabljanju z delom s pomočjo inovativnih postopkov in enotnih standardov za izvedbo čezmejnih mobilnosti. Šesterico partnerjev...