Smo socialna zadruga tipa A.

Opravljamo storitve oskrbovanja in negovanja ter vzgoje, katerih naročniki so bodisi javne ustanove kot zasebniki.

Zadružni center je bil ustanovljen leta 1987 kot zadruga z omejeno odgovornostjo, leta 2004 je pridobil status socialne zadruge.

Ustanovili so ga pripadniki slovenske narodne skupnosti v Trstu; operaterji, ki v njem delujejo, so bodisi zadružnice in zadružniki bodisi delavke in delavci iz vrst slovenske narodne skupnosti.

S svojo dejavnostjo Zadružni center deluje v splošno korist, daje svoj doprinos napredovanju skupnosti in socialni integraciji najbolj ranljivih skupin ljudi.