Namen socialne bilance je poročati vsem deležnikom, kaj organizacija dela.

Socialna bilanca je nadalje organizaciji v pomoč, da z njeno pomočjo:

  • preveri sprejete obveze, dosežene rezultate in inducirane družbene učinke
  • opredeli, kdo so deležniki, in vzpostavi z njimi dialog

 

Pri socialni bilanci torej gre za rezultat procesa, s katerim organizacija polaga račune o izbirah, dejavnostih, rezultatih delovanja in o uporabi sredstev v danem obdobju, s čimer daje možnost deležnikom, da spoznajo, kako organizacija razume in uresničuje svoje poslanstvo ter se odziva na želje deležnikov

Socialna bilanca 2012 (v italijanščini)

Socialna bilanca 2014 (v italijanščini)

Socialna bilanca 2015 (v italijanščini)

Socialna bilanca 2016 (v italijanščini)

Socialna bilanca 2017 (v italijanščini)

Socialna bilanca 2018 (v italijanščini)

Socialna bilanca 2019 (v italijanščini)

Socialna bilanca 2020 (v italijanščini)

Socialna bilanca 2021 (v italijanščini)