Upravni odbor

Upravni odbor je bil izvoljen na občnem zboru članov 22. junija 2020 in mu bo mandat zapadel na občnem zboru, ki bo odobril bilanco poslovne dobe za leto 2022.

V funkciji predsednika oziroma podpredsednika sta bila potrjena Branko Jazbec in Gorazd Pučnik.

Predsednik Branko Jazbec
Podpredsednik Gorazd Pučnik
Odbornice Mirna Viola
  Pierina Furlan
  Fausta Sisti