Oddelek nudi te storitve:

  • svetovanje s področij vzgoje, izobraževanja in vseživljenjske karierne orientacije
  • razvoj in študij izvedljivosti novih storitev
  • pisanje projektov in evalvacija

Projektna pisarna je specializirana za pisanje projektov za stranke, ki kandidirajo na sredstva evropskih programov Erasmus+ in Interreg.
Dejavnost vključuje vse faze, od razpoznavanja projektne ideje do urejanja pogodbenih odnosov med partnerji, potem ko je bil projekt odobren.
Ko je projekt odobren, lahko strokovnjaki projektne pisarne prevzamejo zunanjo evalvacijo projekta.
Projektna pisarna si pridržuje pravico, da sprejme naročilo, potem ko je s komitentom preverila projektno idejo, ki se mora nujno ujemati z intervencijsko logiko programa in značilnostmi komitenta.