Zadružni center opravlja storitve oskrbovanja in negovanja, ki so namenjene starim, bolnim in ljudem s prizadetostmi:

  • pomoč na domu, ki vključuje gospodinjsko pomoč, nego in socialno oskrbo ter higieno, kontakte z družinskim zdravnikom, pomoč pri nakupu zdravil in živil
  • pomoč v bolnici: hranjenje in družba
  • spremstvo: na zdravniške preglede, v javne urade, na sprehodih
  • administrativna pomoč: svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vlog in prošenj, kontakti s socialnimi delavci in zdravniškimi okraji

Ob tem vodi Zadružni center še administracijo povezanih društev.

Pristojen za te dejavnosti je drugi sedež v Trstu, v ulici Cicerone 8.