OBČNI ZBOR V ŽIVO

V ponedeljek 22. junija je na dvorišču dijaškega doma v Trstu potekal redni občni zbor Zadružnega centra za socialno dejavnost. Ob  lepem številu prisotnih so člani odobrili bilanco poslovne dobe 2019 in izvolili za nov triletni mandat petčlanski upravni odbor, v katerem je dolgoletno odbornico Dolores Ferluga zamenjala Mirna Viola. Med novostmi minule poslovne dobe je poročilo uravnega odbora kot tudi razprava članov podčrtala poseben pomen naložbe v multimedijska didaktična sredstva in v izobraževanje članov za pridobitev kvalifikacije poklicnega socialno pedagoškega vzgojitelja, ki ga je pod ugodnimi pogoji omogočila konvencija Zadružnega centra s telematsko univerzo Pegaso.

Na občnem zboru so člani tudi odobrili posodobljen interni pravilnik o delovnih razmerjih zadrugarjev z družbo.