Občni zbor Zadružnega centra je zasedal 20. maja in odobril bilanco poslovne dobe2018, ki se je zaklčjučila z dobičkom 14.789,18 €. Prihodki so v lanski poslovni dobi porasli za 12,8% v primerjavi z letom prej. K temu dosežku so prispevala vsa področja delovanja: glavni sedež, in torej storitve za Občino Trst in dijaški dom, podružnica z dejavnostmi socialnih služb ter projektna pisarna z vodenjem evropskih projektov. Zahvaljujoč se že drugemu zaporednemu letnemu pozitivnemu...
Trst, Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino, 21.02.2019. V okviru projekta »Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom«, krajše CB_WBL, ki je sofinanciran znotraj programa sodelovanja Interreg V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020, je na novinarski konferenci v Trstu potekal slovesni podpis sporazuma o čezmejnem sodelovanju med deležniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja Slovenije in Italije. Pobudnika...
V dobi pametne tehnologije 4.0 in vidnih družbeno-okoljskih sprememb so med mladimi zaželjene strokovnost in mehke kompetence V sredo 28. novembra se je v Zagraju odvijal tečaj z naslovom »Čezmejno praktično usposabljanje z delom«, katerega so se udeležili izvedenci, predavatelji in deležniki iz Slovenije, dežel FJk in Veneto. Šlo je za zaključno srečanje v nizu tovrstnih tečajev, ki so potekali v sklopu Interreg programa »Slovensko-italijansko zavezništvo za...
Vrednotenje kakovostnih programov poklicnega izobraževanja, ki temeljijo na usposabljanju z delom, je lažje doseči s premišljenim sodelovanjem med šolami, poklicnimi centri, podjetji in gospodarstveniki na čezmejnem območju. Ta misel je bila izhodiščna točka tečaja »Čezmejno praktično usposabljanje z delom«, ki se je v četrtek, 15. novembra odvijal v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) v Novi Gorici v okviru Interreg projekta »...
Cilji projekta o čezmejni mobilnosti dijakov so vse bližji realizaciji. To je bil vtis udeležencev srečanja Interreg projekta CB_WBL, ki se osredotoča na širitev možnosti, ki jih imajo mladi pri opravljanju delovne prakse. V ta namen so udeleženci projekta podčrtali vlogo, ki jo lahko imajo izobraževalne ustanove, ki so že dobro povezane z lokalnimi podjetji. Ravno sodelovanje med šolami in podjetji je lahko ključnega pomena, da lahko mladi dijaki, ki se šele izobražujejo,...