Na enem mestu povezuje vse, ki so udeleženi v praktičnem usposabljanju torej dijake, delodajalce in koordinatorje mobilnosti! V sklopu projekta CB_WBL (Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom), sofinanciranega v programu sodelovanja Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, je v zadnjih letih potekalo več aktivnosti z namenom okrepitve čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom.  Za zaključek je projektni team lansiral enotno orodje, digitalno...
Ob koncu julija 2019 se je uspešno zaključil projekt CB_WBL – Slovensko-italijansko zavezništvo za praktično usposabljanje z delom. Namen projekta, sofinanciranega v okviru Programa sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020, je bil okrepiti sodelovanje med ponudniki javnih storitev izobraževanja in podjetji programskega območja v praktičnem usposabljanju z delom s pomočjo inovativnih postopkov in enotnih standardov za izvedbo čezmejnih mobilnosti. Šesterico partnerjev...
Povečanje čezmejne mobilnosti dijakov z obeh strani meje ter sočasno italijansko-slovensko sodelovanje podjetij in šol je vodilo projekta CB_WBL, odobrenega znotraj programa sodelovanja Interreg V-A ITA-SLO 2014-2020. V pritličju Medpodjetniškega izobraževalnega centra na Cankarjevi 8a v Novi Gorici, se je v četrtek 6.6.2019 odvil kontaktni seminar, ki je na enem mestu povezal vse, ki so del procesa praktičnega usposabljanja, torej dijake, delodajalce in koordinatorje...
Občni zbor Zadružnega centra je zasedal 20. maja in odobril bilanco poslovne dobe2018, ki se je zaklčjučila z dobičkom 14.789,18 €. Prihodki so v lanski poslovni dobi porasli za 12,8% v primerjavi z letom prej. K temu dosežku so prispevala vsa področja delovanja: glavni sedež, in torej storitve za Občino Trst in dijaški dom, podružnica z dejavnostmi socialnih služb ter projektna pisarna z vodenjem evropskih projektov. Zahvaljujoč se že drugemu zaporednemu letnemu pozitivnemu...
Trst, Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino, 21.02.2019. V okviru projekta »Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom«, krajše CB_WBL, ki je sofinanciran znotraj programa sodelovanja Interreg V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020, je na novinarski konferenci v Trstu potekal slovesni podpis sporazuma o čezmejnem sodelovanju med deležniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja Slovenije in Italije. Pobudnika...