Cilji projekta o čezmejni mobilnosti dijakov so vse bližji realizaciji. To je bil vtis udeležencev srečanja Interreg projekta CB_WBL, ki se osredotoča na širitev možnosti, ki jih imajo mladi pri opravljanju delovne prakse. V ta namen so udeleženci projekta podčrtali vlogo, ki jo lahko imajo izobraževalne ustanove, ki so že dobro povezane z lokalnimi podjetji. Ravno sodelovanje med šolami in podjetji je lahko ključnega pomena, da lahko mladi dijaki, ki se šele izobražujejo,...
Povečanje čezmejne mobilnosti dijakov kot pomemben člen v italijansko-slovenskem sodelovanju podjetij in šol. To je bilo izhodišče srečanja, ki je potekalo v petek, 6.7.2018 v sklopu projekta “Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom” (akronim CB_WBL), odobren znotraj programa sodelovanja Interreg V-A ITA-SLO 2014-2020. Na srečanju so se sestali strokovnjaki s področja čezmejnega praktičnega usposabljanja z delom oziroma učne...
V okviru projekta “Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom” (akronim CB_WBL), odobrenega znotraj programa sodelovanja Interreg V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020, je v četrtek 31. maja 2018 potekalo prvo srečanje strokovnjakov s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter učne mobilnosti dijakov in študentov. Srečanje se je v prijetnem vzdušju odvijalo v prostorih dijaškega doma v Trstu, kjer ima sedež...
V okviru projekta CB_WBL sta 6. in 7. februarja potekali prvi čezmejni delavnici na temo “Razvoj sodelovalnih zmogljivosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju«. Prva delavnica je bila izvedena v Šolskem centru Nova Gorica, namenjena je bila šolskim delavcem in predstavnikom sveta dela italijanskega dela programskega območja. Predstavljen je bil izobraževalni sistem v Sloveniji, še posebej poklicno in strokovno izobraževanje ter usposabljanje dijakov v...
V četrtek, 19. oktobra 2017 je potekalo na sedežu Deželnega šolskega urada za Furlanijo Julijsko krajino v Trstu začetno srečanje standardnega projekta CB_WBL »Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom«, financiranega v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Srečanja so se udeležili predstavniki šestih projektnih partnerjev in ministrstva Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport....