Občni zbor pod lipo

V ponedeljek 21. junija 2021 je na dvorišču dijaškega doma v Trstu potekal redni občni zbor Zadružnega centra za socialno dejavnost. Ob  lepem številu prisotnih so člani odobrili bilanco na dan 31. decembra 2020. Račune minule poslovne dobe je revidirala revizijska družba Adria Audit, s katero ima zadruga sklenjeno triletno pogodbo.
Na občnem zboru so člani tudi odobrili Socialno bilanco za leto 2020, ki je bila po novem sestavljena tudi v skladu s smernicami za sestavo socialne bilance organizacij tretjega sektorja.