Zadružni center deluje v simbiozi s:

  • Slovenskim dijaškim domom Srečko Kosovel v Trstu, ki se posveča vzgoji in izobrazbi mladih od 1. do 18. leta starosti. Nudi pomoč in oporo staršem, otrokom in mladim, ki obiskujejo slovenske šole v Trstu in okolici. Od leta 2001 upravlja slovenske jasli. Od leta 1993 opravlja za Občino Trst službo začasnega sprejemanja mladoletnih priseljencev, ki jim v času njihovega bivanja v domu nudi vso potrebno skrb in pomoč. Dijaški dom gosti dve sekciji slovenskih otroških vrtcev Občine Trst. Na vzgojnoizobraževalnem področju redno sodeluje z javnimi ustanovami
  • društvom za socialno promocijo KRUT. Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje s sedežema v Trstu in Gorici nudi svojim članom usluge na skrbstveno-socialnem področju. S ciljem izboljševanja kakovosti življenja prireja kulturno-rekreacijske in kulturno-socialne pobude in dejavnosti, ki omogočajo vseživljenjsko integracijo in obenem uvajajo medgeneracijsko sožitje in sodelovanje.

Mrežo povezanih društev dopolnjujejo še Zveza vojnih invalidov, Društvo upokojencev v Trstu in Podporno društvo Rojan.